Topbillede til fanebladet borger

FAQ om affald

Her på siden kan du få svar på de hyppigst stillede spørgsmål om affaldsordningen. Siden bliver løbende opdateret.

Indhold:
• Affaldsordningen
• Om beholderne
• Tømning
• Adgangsvej
• Sortering
• Mad- og restaffald
• Storskrald
• Haveaffald
• Afmelding

Affaldsordningen

Hvorfor skal jeg sortere?

Læs mere om, hvorfor vi sorterer affald her..

Hvad indeholder den nye affaldsordning?

Den nye affaldsordning i 2016 betyder, at villaejere får mulighed for at sortere genanvendeligt affald fra restaffaldet lige ved bopælen. Ordningen gælder i første omgang kun for villaejere, som vil få tre nye todelte affaldsbeholdere; en til rest-/madaffald, en til plast/papir en til og metal/glas.

Det er endnu ikke politisk besluttet, hvilke affaldstyper borgere i rækkehuse og etageejendomme skal sortere i fremover. Når det er politisk besluttet, vil hjemmesiden blive opdateret.

Affaldsordningen er frivillig, og du kan melde én, to eller alle tre beholdere fra. Se mere under Afmelding længere nede på siden.

Den nye affaldsordning dækker også storskrald og haveaffald.

Om beholderne

Hvor store er beholderne?

De to todelte beholdere er hver 108 cm høje, 58 cm bredde og 74 cm i dybden, og kan indeholde 240 liter affald fordelt i to rum. Alle beholderne er grå og med to hjul, så de kan køres af skraldemanden.

Findes de todelte beholdere i andre størrelser og hvilke?

Ja, de findes i 190 liter og 370 liter. Beholderen på 190 liter er 101 cm i højden, 48,5 cm i bredden og 72,5 i dybden. Beholderen på 370 liter er 101 cm i højden, 62 cm i bredden og 85 cm i dybden.

Kan jeg få større eller mindre beholdere?

Ja, det kan du godt, men vi anbefaler, at du prøver beholderen på 240 liter, inden du beslutter dig for at bytte den til en anden størrelse. Skal beholderen til mad/rest være større, koster det ekstra at få den tømt, og hvis du ønsker den mindre vil det blive billigere.

Skriv til Vestforbrænding hvis du ønsker at skifte størrelse.

Kan jeg dele mine beholdere med min nabo?

Ja, du kan dele dine beholdere til plast, papir, glas og metal med din nabo. Kontakt Vestforbrændings Kundeservice og hør mere.

Hvornår får jeg mine nye affaldsbeholdere?

Alle interesserede villaejere i Furesø Kommune har fået nye affaldsbeholdere. Du kan løbende tilmelde dig ordningen og få én, to eller alle tre beholdere. Kontakt blot Vestforbrændings Kundeservice.

Får jeg også en beholder til indendørs sortering?

Sammen med beholderne, får villaejerne en sorteringsguide og en biospand samt bioposer til madaffaldet. Find inspiration til indretning af dit køkken under Mad- og restaffald længere nede på siden.

Hvem ejer mine nye beholdere? 

Det er Furesø Kommune, som ejer beholderne og sørger for evt. udskiftning eller reparation, hvis de skulle blive beskadiget.

Koster det noget at få de nye beholdere?

Det er gratis for dig som villaejer at få de tre nye beholdere, da det er kommunen som betaler og ejer beholderne.
Omkostningerne til de nye beholdere er inkluderet i renovationsgebyret, hvorfor du som villaejer ikke bliver pålagt et ekstra gebyr for at modtage de nye beholdere.

Hvem skal gøre beholderne rene?

Du skal selv sørge for at holde beholderne rene.

Hvor meget affald må jeg komme i?

Du må kun fylde beholderen, så låget stadig kan lukkes helt. Sække må kun fyldes op til stregen.

Ekstra restaffald

Har du brug for at komme af med ekstra restaffald, kan du købe mærkater, (4 stk. for 124 kr.), som du kan klistre på en vilkårlig sæk (klar, sort, papir, osv.). Du skal sætte mærkaten på sækken og sætte den ved siden af affaldsbeholderen. Så bliver den taget med næste gang, dit affald bliver hentet.

Er spanden eller stativet gået i stykker?

Er din affaldsbeholder/dit affaldsstativ slidt eller ødelagt, kan du bestille reparation/udskiftning. Her skal du ikke bestille spand eller stativ, men udskiftning/reparation af spand eller stativ. I løbet af ca. syv arbejdsdage kommer en af kommunens folk og reparerer eller udskifter materiellet. Det er kommunens folk, der afgør, om materiellet trænger til reparation eller udskiftning.

Tømning

Hvornår bliver mine beholdere tømt?

Dine nye beholdere bliver tømt på forskellige tidspunkter, da det afhænger af mængden på de forskellige affaldstyper. På Vestforbrændings selvbetjeningsløsning kan du generere en tømmekalender. Vælg først kommune og adresse. Tryk derefter på ’tømmekalender’ i menuen øverst på siden og vælg affaldstype.
Din beholder til rest- og madaffald bliver tømt hver uge. Beholderen til plast og papir bliver tømt hver 3. uge og din beholder til metal og glas tømmes hver 8. uge. Læs mere om tømning her.

NemSMS

borger.dk kan du tilmelde dig NemSMS og få en påmindelse på sms dagen inden afhentning.

Skal jeg køre de nye beholdere ud til skel inden tømning? 

Nej ikke nødvendigvis. Afhentning af beholdere kan være op til 20 meter fra skel. 
Det betyder, at adgangsvejen skal leve op til kravene om fast køreunderlag, ingen trapper/stigninger etc.

Læs mere om placering af beholdere her.

Hvordan er jeg sikker på, at affaldet ikke bliver blandet sammen, når det bliver hentet? 

De nye skraldebiler er inddelt i to rum ligesom dine beholdere, så affaldet ikke bliver blandet. Det vil også være forskellige skraldebiler, som henter din almindelige dagrenovation, dit plast og papir samt dit glas og metal, så vi sikrer, at affaldet ikke bliver blandet sammen. 

Hvis du afmelder alle tre beholdere og dermed har din nuværende beholder (med ét rum) til restaffald, er det også to-kammerbilen, som henter dit affald. Usorteret dagrenovation bliver afleveret som restaffald, og bliver hentet af den bil, der har madaffald i det ene rum og restaffald i det andet rum. Renovatøren er vant til at håndtere en hel beholder kun med restaffald uden at blande det med madaffaldet.

Hvad sker der med affaldet, når det er blevet hentet af skraldemanden? 

Skraldebilerne kører til Vestforbrænding, hvor affaldet afsættes til genbrug og bliver herefter omdannet til nye materialer og produkter. 

Hvad gør jeg, hvis beholderen er fuld før tømning? 

Du kan altid sætte en klar sæk ved siden af dine beholdere med plast, papir, glas og metal, så tager skraldemanden dem med – du må ikke blande affaldstyperne sammen, så brug en sæk til hver type affald. Hvis det sker tit, skal du overveje at få en større beholder. Det vil ikke koste dig ekstra med en større beholder til plast og papir eller glas og metal.
For rest- og madaffald skal du kontakte Kundeservice og få tilsendt et klistermærke, inden du sætter en sæk ud. Her skal du også være opmærksom på, at du skal betale for de ekstra sække.

Adgangsvej

Hvad er en adgangsvej?

Din adgangsvej er den vej, skraldemanden bruger til at hente dine beholdere. Du kan se kravene til din adgangsvej her. Kravene til adgangsveje gælder for alle villaejere i kommunen, uanset om du er med i den nye ordning eller ej.

Hvor må jeg sætte mine beholdere?

Du må sætte dine beholdere på en standplads op til 20 meter fra skel, så længe din adgangsvej lever op til kravene om adgangsvej, som du kan se her. Beholderen skal stå med håndtaget og hjul udad, når den skal tømmes, så skraldemanden nemt kan få den med sig. Da låget er todelt, kan du altid åbne den fra begge sider.

Kan jeg få hjælp til at placere mine beholdere?

Ja, det kan du godt. Ring eller skriv til Vestforbrænding, så guider de dig enten over telefonen eller kommer ud og hjælper dig med at placere dine beholdere.

Kan jeg søge om dispensation?

Ja, du kan søge om dispensation for afstandskravet på 20 meter ved at sende en mail til bme@furesoe.dk eller et brev til Center for By og Miljø, Stiager 2, 3500 Værløse. Den forventede behandlingstid er ca. tre måneder.

Sortering

Hvordan sorterer jeg mit affald?

I Sorteringsguiden 2016 kan du få hjælp til, hvordan du sorterer korrekt.

Mad- og restaffald

Jeg har hørt, at madaffaldet lugter, er det rigtigt?

Når du skal sortere dit madaffald, har vi en række anbefalinger, så du kan mindske lugtgener. For det er rigtigt, at madaffaldet kan lugte, hvis ikke du følger anbefalingerne. Du kan se anbefalingerne, og hvad der skal til madaffald her.

Hvad skal jeg gøre med mit madaffald?

Når du får dine tre affaldsbeholdere, vil du også få leveret en grøn biospand samt bioposer til dit madaffald. Det er vigtigt, at du bruger bioposerne til dit madaffald, da de er naturligt nedbrydelige.
Biospanden er ca. 28 cm i højden, 20 cm i bredden og 15 cm i dybden. Bioposen er ca. 37,5 cm i bredden og ca. 40 cm i højden og kan rumme ca. 5 liter madaffald.

Hvad bliver madaffald brugt til?

Madaffaldet bliver kørt til Biovækst A/S, hvor det omdannes til biogas og kompost.

Skal madaffaldet i bioposer, inden det kommer i beholderen?

Ja, madaffaldet skal i komposterbare bioposer inden, det kommer i beholderen. Fyld ikke bioposen helt op og bind knude på posen, inden den kommer i beholderen. Du kan eventuelt lægge lidt køkkenrulle i bunden af din beholder, så slipper affaldet bedre, når beholderen skal tømmes.

Skal restaffaldet i poser, inden det kommer i beholderen?

Ja, restaffaldet skal i almindelige poser inden, det kommer i beholderen.

Hvordan indretter jeg mit køkken til sortering?

Få inspiration til hvordan du kan indrette din sortering i hjemmet her.

Mangler du bioposer?

Når du begynder at mangler bioposer, skal du bare binde en biopose på håndtaget til din udendørs beholder til mad- og restaffald. Så lægger skraldemand en ny rulle i din postkasse.

Storskrald

Hvad med storskrald?

Hvis du vil have hentet storskrald, skal du bestille afhentning via Vestforbrændings selvbetjeningsløsning www.selvbetjening.vestfor.dk. Læs mere om ordningen for storskrald her på hjemmesiden

Haveaffald

Hvad med haveaffald?

Hvis du vil have hentet haveaffald, skal du tilmelde dig hele sæsonen fra 1. april til 30. november via Vestforbrændings selvbetjeningsløsning www.selvbetjening.vestfor.dk. Læs mere om ordningen for haveaffald her på hjemmesiden

Afmelding

Kan jeg melde mig fra ordningen?

Ja, det kan du godt. Affaldsordningen er frivillig. Prisen vil dog være den samme, uanset om du er med i ordningen eller ej. Du kan løbende melde én, to eller alle tre beholdere fra. Fortryder du på et senere tidspunkt, kan du melde dig til igen. Kontakt Vestforbrændings Kundeservice, hvis du ønsker at melde affaldsbeholdere til eller fra.

Kan jeg nøjes med at melde en enkelt eller to af de nye affaldsbeholdere fra?

Ja, det kan du godt, men prisen vil være den samme. Kontakt Vestforbrændings Kundeservice og oplys adresse samt hvilke(n) beholder(e), du ønsker at afmelde.Sidst opdateret 26. september 2018

Kontakt

Affald

Har du spørgsmål om affald?

Ring til Vestforbrændings kundeservice
tlf.nr. 70 25 70 60
Mandag - torsdag kl. 7 - 15.30
Fredag kl. 7 - 15

eller skriv til Vestforbrænding via dette link.

www.vestfor.dk