Topbillede til fanebladet borger

Boligplacering af flygtninge

kridthus
Hvilken boligforpligtelse har kommunen over for flygtningene?

  Hvilken boligforpligtelse har kommunen over for flygtningene?

  Kommunen har pligt til at anvise flygtningen, som kommer til kommunen et midlertidigt opholdssted, indtil det er muligt at anvise en permanent bolig.

  Hvad er en midlertidig bolig?
  Der er ikke fastsat krav til standarden eller karakteren af det midlertidige opholdssted, der skal anvises, indtil det er muligt at anvise en permanent bolig. Der kan eksempelvis være tale om indkvarteringssteder, der oprettes særligt med henblik på at kunne fungere som midlertidigt opholdssted, om privat indkvartering og om indkvartering i kommunale ejendomme eller lejligheder eller lignende.

  Der er ikke nogen tidsramme for begrebet ”midlertidig” – det betyder, at flygtningen kan blive boende i midlertidig indkvartering frem til, at kommunen kan anvise en permanent bolig eller vedkommende selv finder en.

  Hvad betales i husleje?
  Størrelsen på den husleje, som de nye medborgere skal betale under en midlertidig indkvartering er styret og fastsat fra Udlændingestyrelsen. Det betyder, at når kommunen driver/lejer et midlertidigt opholdssted/indkvartering for flygtninge, så er der sjældent overensstemmelse/balance mellem de driftsmæssige udgifter til leje af det konkrete sted og lejeindtægter fra flygtningene. Derfor er midlertidige boligplacering af flygtninge en stor økonomisk udfordring for mange kommuner.

  Kan private leje et værelse ud til en flygtning? Kan kommunen hjælpe?
  Ja, det kan man. Vi har oplevet mange henvendelser fra borgere, der gerne vil leje et hus, lejlighed eller værelse ud til flygtninge. Du kan læse mere om privat udlejning på www.furesoe.dk/flygtning

  Har kommunen oplevet øget kriminalitet ifm. indplacering af flygtninge i midlertidige boliger?
  Der er intet, der tyder på øget kriminalitet i de områder, hvor flygtninge indkvarteres midlertidigt. Furesø Kommune har således ingen erfaringer med øget kriminalitet som følge af kommunens eksisterende flygtningeboliger.

  Hvor bor flygtninge i kommunen?
  Flygtninge placeres fortrinsvis i midlertidige boliger inden for Furesøs grænser og bor i alle bydele af kommunen. Ved midlertidig indplaceres de ofte 3-6 personer sammen eller i lejlighed for enlige eller ægtepar. Det største indkvarteringssted er det gamle Søndersø plejehjem. Her findes 33 boenheder. Løsningen kan være at indrette kommunens egne ledige ejendomme, opkøbe passende ejendomme eller privat udlejning.

  Vi bestræber os på at holde svarene korte og klare. Det betyder, at der kan være detaljer eller nuancer, som svarene ikke belyser. Spørgsmålene/svarene afspejler mange af de spørgsmål, der er blevet rejst. Der vil løbende komme nye spørgsmål og svar.

   

  Sidst opdateret 27. juli 2018

  Kontakt

  Furesø Jobcenter

  Hvedemarken 3-5
  3520 Farum
  Tlf.: 7235 5100

  Skriv til os via Digital Post (borger)

  Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

  Åbningstider
  Telefon og ekspedition
  Mandag til onsdag kl. 10-14
  Torsdag kl. 10-17
  Fredag kl. 10-14

  For pressen