Topbillede til fanebladet borger

Bygge- og miljøprojekter

Byg og Miljø 2

Alle bygge- og miljøprojekter skal søges via Byg og Miljø. Du kan læse mere om digitale bygge- og miljøprojekter herunder eller gå direkte til Byg og Miljø. Alternativt kan du bruge dette link: www.bygogmiljoe.dk

Sagsbehandlingen er blevet digitaliseret og dette sikrer dig en effektiv og hurtig sagsbehandling. Byg og Miljø gør det mere enkelt at søge om tilladelse til bygge- og miljøprojekter.

Man bliver som ansøger guidet gennem processen i forhold til netop den type af bygge/miljø projekt, man er i gang med.

Fremover skal alle bygge- og miljøprojekter skal søges via Byg og Miljø. Du kan læse mere om digitale bygge- og miljøprojekter herunder eller gå direkte til Byg og Miljø. Alternativt kan du bruge dette link: www.bygogmiljoe.dk

 

 Byg og Miljø

 

Her kan du få fuldt overblik over alle de informationer, du skal bruge til netop dit projekt. På siden kan du vælge at prøve dig frem med hvad du må bygge på din grund, uden at være logget på. Ønsker du derimod at forberede og sende en ansøgning, skal du logge dig på. Dette kræver at du benytter din NemID. 

Hvis du ikke har adgang til Byg og Miljø, kan du undtagelsesvis stadig søge om tilladelser ved at sende din ansøgning via email.

Øvrige nyttige oplysninger

Særligt for overkørsler:

Her kan du finde en anmeldelsesblanket for nedlægning/opbygning af overkørsel med tegningseksemplarer for de 3 slags overkørsler, som findes i kommunen. Chaussestensoverkørseloverkørsel v. flisebelagt fortov og overkørsel v. grusbelagt fortov

Dispensation, gyldighed og gebyrer

Din ansøgning skal være vedlagt en begrundet dispensationsansøgning, hvis du vil forsøge at opnå dispensation til et projekt, som er i strid med byggeloven, naturbeskyttelsesloven eller en lokalplan/byplanvedtægt.

Furesø Kommune opkræver gebyr for at udstede byggetilladelser m.m.

Husk at din sag er tilgængelig for alle

Når dit projekt er afsluttet, bliver det lagt i vores digitale byggesagsarkiv, som er tilgængelig for alle.

Sidst opdateret 21. juni 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen