Topbillede til fanebladet borger

Sø- og åbeskyttelseslinjer

Sø
Hvis du er i tvivl, om der gælder en sø- eller åbeskyttelseslinje på din ejendom, eller hvis du skal søge om dispensation fra sø- eller åbeskyttelseslinjen, skal du kontakte Furesø Kommune.
Omkring søer med en vandoverflade på mindst 3 ha samt langs større vandløb må der, indenfor en afstand på 150 m, som hovedregel ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet.

Reducerede beskyttelseslinjer

Omkring mange søer i Værløse er beskyttelseslinjen reduceret.

Lovgivning

Bestemmelserne om sø- og åbeskyttelseslinjer er fastlagt i Naturbeskyttelseslovens § 16.
Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)