Topbillede til fanebladet borger

Retshjælpen

Lovgivning
Retshjælpen i Værløse er en forening, der blev stiftet i januar 2014 med det formål at give gratis juridisk hjælp, fortrinsvis til borgere med begrænset økonomi.

Retshjælp

Retshjælpen i Værløse er en forening, der blev stiftet i januar 2014 med det formål at give gratis juridisk hjælp, fortrinsvis til borgere med begrænset økonomi. Retshjælpens leder er jurist Mette Vejlø og fast rådgiver er jurist Julie Flagsø. Retshjælpen modtager driftstilskud af Civilstyrelsen og Furesø Kommune stiller lokale til rådighed.

Hvad kan du få hjælp til?

Du kan få rådgivning om de fleste juridiske områder, der vedrører privatpersoner, fx:

 • Socialret – spørgsmål om offentlige ydelser, førtidspension, fleksjob, hjælp med ansøgninger, klager over afgørelser m.v.
 • Lejeret – udlejers og lejers rettigheder og pligter
 • Forbrugerret – køb, forbrugeraftaler m.v.
 • Udlændingeret – familiesammenføring, studie- og arbejdsopholdstilladelse, visum, asyl, integration m.v.
 • Arbejdsret – individuelle ansættelseskontrakter, løn, feriepenge, pension m.v.
 • Familieret – separation og skilsmisse, ægtepagter, samvær med børn, forældremyndighed, bidrag m.v.
 • Arveret – arverettigheder og testamenter
 • Strafferet
 • Erstatningsret – patient-, arbejds-, trafik-, voldsofferskader m.v.
  .

Hvor og hvornår kan du få hjælp?

På foreningens hjemmeside kan du læse mere om hvor og hvornår du kan få hjælp.

http://www.retivaerloese.dk/

Sidst opdateret 18. december 2017

Relevante links