Topbillede til fanebladet borger

Furesø Ungeråd

Ungerådet og Ole Bondo
Furesø Kommunes Ungeråd skal rådgive Byrådet i sager, som omhandler ungepolitiske emner for eksempel ungdomsboliger, kulturtilbud til unge m.m. i Furesø Kommune.

Fakta om ungerådet

Furesø Ungeråd blev oprettet i 2014, med det formål at repræsentere unge mellem 13 og 25 år i Furesø kommune.

Ungerådet i Furesø Kommune er for dig, der er mellem 13 og 25 år og bor i Furesø Kommune.

Vi arbejder for at skabe de bedste forhold for unge og her har du direkte indflydelse på de lokalpolitiske beslutninger, der påvirker din hverdag.

 

 

Hvem er med i Ungerådet?

Ungerådet er sammensat af i alt 11 unge i alderen 13 til 25 år:

 

2 repræsentanter fra Furesø Fælles Elevråd (7. til 9. klasse)

2 repræsentanter fra Ungekulturhuset

2 repræsentanter fra Kultur- og Idrætsområdet

5 repræsentanter fra Furesøs ungdom, ungdomsuddannelser, gymnasial og faglige uddannelser, interesserede fra uorganiserede grupper m.v.

5 suppleanter for de 5 valgte medlemmer.

 

Hvad skal Ungerådet lave?

Ungerådet skal inddrages og høres i sager, der vedrører unge, fx i spørgsmål om budget, uddannelse, streetsport, boliger, byrum, integration m.m. Du bliver de unges stemme, når der skabes dialog med Furesøs politikere.

 

Hvor ofte mødes Ungerådet?

Ungerådet skal mødes minimum 4 gange om året.

 

Hvor længe er jeg valgt ind?

Ungerådet er valgt for en periode på to år, hvilket er et ønske fra Ungerådet, det skal bl.a. give mere arbejdsro og tid, og dermed sikre kontinuiteten i Ungerådets arbejde.

De valgte til Ungerådet 2016 er:

Formand:

Lasse Winther                 

 

Næstformand:

Christioffer Gottlieb

 

Kasserer:

Jacob Rene Warrer (Ungekulturhuset)         

 

Medlemmer:

Søren Buch Tange

Anders Buch Tange

Emil Falkenberg Eriksen 

Jesper Dyhrberg (Furesø Fælles Elevråd)

Kasper Poulsen 

Lukas Rischel Preston

Mehmet Mecid Yilmas

 

Kontakt Furesø Ungeråd:

Mangler du svar på noget, så kontakt facebook.com/ungeraadfuresoe

www.ungeraad.nu

Sidst opdateret 01. februar 2019

Kontakt

Kultur og Idræt

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4730

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)