Forudsætninger for god borgerinddragelse

En række grundforudsætninger skal være til stede før en borgerinddragelsesproces fungerer optimalt. I modellen peger Furesø Byråd på de forudsætninger, som de mener bør tilstræbes.

Borgerne skal inddrages så tidligt som muligt, hvor det i forhold til emne og proces giver mening at inddrage. Samtidig skal information og kommunikation være med til at skabe en mulighed for dialog ved borgerinddragelsen. Og endeligt skal alle borgere have mulighed for at deltage.

Tidlig borgerinddragelse

I en traditionel politisk proces bliver borgerne først hørt om forskellige emner, når der fx foreligger et udkast til beslutning. I en lokalplansproces kan det fx ske som en del af en høringsproces op til en beslutning om den endelige lokalplan. Borgerne kan også inddrages, når en beslutning skal føres ud i livet (implementeres), så det sikres, at det besluttede bliver tilpasset fx lokale behov eller ønsker.

I furesømodellen er byrådet enige om at forsøge i højere grad at lægge borgerinddragelse allerede i starten af en politisk proces, endnu inden man politisk har lagt sig fast på, hvilken retning en sag skal udvikle sig. Her handler det om at få den nødvendige viden i spil så tidligt som muligt, så beslutningsgrundlaget bliver belyst tilstrækkeligt.

Rettidig information og kommunikation

Uanset på hvilken måde borgerne inddrages i den politiske proces, så er kommunikationen omkring det givne emne/sag af afgørende betydning, for at alle involverede kan udvikle kommunen fra samme udgangspunkt. Alle skal have adgang til den basale information og viden og samtidig skal kommunikationsvejene understøtte, at dialogen imellem de involverede fungerer.

Det betyder, at hjemmesiden skal levere lettilgængelig information vedrørende det emne, hvor man ønsker borgerne inddraget. De sociale medier skal samtidig være med til at understøtte visionen om de stærke fællesskaber, hvor borgerne involverer sig. Den direkte information fra medarbejder til borger skal sikre rettidige svar på forespørgsler. Uanset hvilken kommunikationskanal der er tale om, så skal den være understøttende for den borgerinddragelse, der foregår.

Alle borgere skal have mulighed

Borgerinddragelse er ikke kun for ressourcestærke borgere, der har tid og kræfter til at engagere sig i en sag. Alle borgere uanset baggrund skal have mulighed for at deltage. Det stiller fx krav til den proces og de redskaber, der planlægges. Nogle målgrupper vil fx helst møde op til et traditionelt borgermøde, mens andre ikke har så meget tid i hverdagen og derfor ønsker en digital inddragelse. Samtidig skal de fysiske begrænsninger medtænkes, så også handicappede og gangbesværede har mulighed for at deltage.


Sidst opdateret 27. oktober 2017

Kontakt

Center for Økonomi og Ressourcer

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)