Frivillig i Furesø

voksen holder barn i hånden
Furesø Kommune ønsker at sætte fokus på det frivillige arbejde, da det medvirker til at fremme sociale relationer og forståelse for og samspil med andre mennesker.

Der er mulighed for at søge om støtte til Frivilligt Socialt arbejde gennem § 18 midlerne, og så er Furesø Frivillighedscenter ved at se dagens lys.

Ved samarbejdet mellem Furesø Kommune og de frivillige foreninger/organisationer opnås en synergieffekt, der medfører, at kommunens og de frivilliges ressourcer udnyttes bedst muligt og til glæde for borgerne. Du kan læse mere om frivilligheden i Furesø Kommunes Frivillighedspolitik.

Se også, hvordan frivillige organisationer og foreninger kan skaffe nye frivillige, og hvordan du finder et job som frivillig indenfor det område, du brænder for.

I Furesø gør de frivillige en forskelSidst opdateret 30. marts 2017

Kontakt

Center for Social og Sundhed

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)