Økonomisk tilskud til frivilligt socialt arbejde

Rundkreds
Furesø Kommune ønsker at styrke det frivillige sociale arbejde og borgernes lyst til at hjælpe hinanden. Det sker via økonomiske tilskud, rådgivning og et tæt samspil mellem de frivillige aktiviteter og kommunale tilbud. Årets ansøgningsrunde er afsluttet

Puljen til frivilligt socialt arbejde uddeles én gang årligt i foråret. Det er Social- og Sundhedsudvalget, der fordeler midlerne mellem ansøgerne.

Hvem kan søge?

Furesø Kommune støtter organisationer, foreninger og andre, der styrker den frivillige indsats.

Der kan søges om støtte til de udgifter, der skaber rammerne for indsatsen, f.eks. lokaler, telefon, administration, indslusning, opkvalificering og supervision af frivillige. 

Temaer

  • Aktiviteter, der skaber sociale rammer, hvor der er mulighed for fællesskab

  • Aktiviteter, der skaber initiativer, så borgerne har mulighed for at være aktive, udvikle og anvende egne ressourcer og tage ansvar for fællesskabet.

  • Aktiviteter, der skaber tryghed i hverdagen.

  • Aktiviteter målrettet udsatte borgere

  • Aktiviteter målrettet børn og unge

Hvornår og hvordan søger jeg?

Der kan søges en gang årligt - Ansøgningsfrist 9. marts 2018

Du søger ved at udfylde ansøgningsskema - Ansøgningsskema med underskrift skal sendes til Furesø kommune. Du kan hente ansøgningsskemaet i Kommunens Borgerservice.

Ansøgningen sendes til Socialsekretariatet, Stiager 2, 3500 Værløse eller på e-mail: socialsekretariatet@furesoe.dk. Hvis du sender ansøgningsskemaet på e-mail, skal du være opmærksom på, at skemaet skal være underskrevet. Det kan du gøre ved at printe det udfyldte skema, underskrive, scanne og sende det på e-mail.

Social og Sundhedsudvalget behandler ansøgningerne.

Foreninger skal have CVR-nummer og NemKonto

Alle foreninger skal oprette et CVR-nummer og en NemKonto for at modtage betalinger eller tilskud fra offentlige myndigheder. Det gælder også foreninger, som søger tilskud til frivilligt socialt arbejde.


Sidst opdateret 01. september 2017

Kontakt

Center for Social og Sundhed

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)