Arkitektur og Byrum

Billede af byggeri
Her kan du læse om kommunens strategi for arkitektur og byrum.

Arkitektur og byrum har betydning

Arkitektur og byrum er de fysiske omgivelser i byerne, som vi færdes i og bruger hver dag. Det er bygninger og deres udformning, og det er de offentlige uderum. Både de store linier og detaljerne har betydning for vores oplevelse af kvalitet, identitet og funktion. Bygninger, gader, torve og pladser i byernes centerområder, naboens carport og lyset på cykelstien, stien langs søen, boldbanerne ved idrætshallen og meget mere har indflydelse på om byerne fungerer og om borgerne trives.

 

Banner01 

Mål med strategien

Strategien skal være et værktøj, der:

  • formidler baggrunden for god arkitektur i bebyggelser og byrum og betydningen her af i vores hverdag.
  • danner grundlag for byplanlægningen, med sin stillingtagen til eksisterende arkitektur og det lokale særpræg i Furesøs forskellige områder.
  • afdækker de elementer i de fysiske omgivelser, som vi gerne vil beholde og forstærke, samtidig med at Furesø kommune fortsat udvikles til en bæredygtig og moderne forstad.

Strategiens 3 dele

Del I vil blive en overordnet generel strategi for kommunen som helhed, der udfolder strategiens tre grundlæggende indfaldsvinkler: identitet, kvalitet og funktion. Del skal desuden udstikke de overordnede retningslinjer for arkitektur og byrum i kommunens bydele samt give mere konkret vejledning her om.

Del I forventes offentliggjort som forslag i november og december 2014.

Del II vil blive en uddybning og konkretisering af strategien for kommunens forskellige lokalområder.

Del III er udmøntningen af strategien i bestemmelser i kommuneplanen.

Borgerinddragelse

Input fra kommunens borgere og andre brugere af byerne i Furesø Kommune er væsentlige. Kommunen ønsker, at strategien bliver et operationelt værktøj, der blandt andet omfatter konkrete anvisninger på værdier, der skal værnes om i de forskellige bydele. for at bevare eller forstærke oplevelsen af kvalitet, identitet og funktion.

For at opnå indblik i jeres holdning til hvilke værdier, der opleves som bærer af kvalitet, identitet og som understøtter, at byerne har en god funktionel sammenhæng blev udarbejdelsen af Del I indledt med, at kommunens borgere, foreninger og erhvervsliv blev inviteret til Workshop i hhv. Værløse og Farum.

Parallelt hermed var der mulighed for at bidrage til debatten via kommunens hjemmeside. Kommunen samarbejdede med Furesø Avis om at skabe yderligere interesse for emnet, og der blev blandt andet gennemført interviewundersøgelse med nøglepersoner i interessegrupper og børnefamilier. Børnefamilier er blandt de grupper, der typisk ikke har den fornødne tid til at engagere sig i en mere abstrakt problemstilling, som kendetegner en arkitektur- og byrumsstrategi .

Borgerinddragelse til udarbejdelse af Del I er overstået og resultatet kan ses under punktet: Opstart til del I.

Fremadrettet vil kommunen gennemføre en tilsvarende borger- og brugerinddragelse. Både som indledning til, men også under selve udarbejdelsen af strategiens forskellige dele.

Sidst opdateret 05. september 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.