Hvad skal der ske ved SPAR på Farum Hovedgade?

Spar Købmanden på Farum Hovedgade
Her kan du læse mere om fremtiden for ejendommene Farum Hovedgade 46-50A, Gammelgårdsvej 6 og kommunens parkeringsareal.

Projektforslag

Korf Ejendomme har købt ejendommene Farum Hovedgade 46-48 og har i fællesskab med REMA Butiksudvikling A/S, der ejer ejendommene Farum Hovedgade 50A og Gammelgårdsvej 6, fremsendt et forslag til et samlet projekt for disse ejendomme og kommunens tilstødende parkeringsareal. Forslaget er blevet præsenteret på to borgermøder og præsenteres igen på et nyt borgermøde i november 2018.

Borgermøde i november 2018

Borgermøde med workshop om forslagets bygnings- og byrumsarkitektur afholdes tirsdag den 20. november 2018 kl. 17 i malerbutikken, Farum Hovedgade 50A. Tilmelding til borgermødet senest mandag den 19. november 2018 kl. 12 på bme@furesoe.dk

Proces - hidtil

Proces - foreløbigt herefter

  • Marts 2019: Forslag til tillæg til kommuneplan 2017 og forslag til lokalplan for projektområdet forelægges udvalg og byrådet til godkendelse.
  • April – maj 2019: Offentlig høring om forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan.
  • August 2019: Udvalg og byråd træffer beslutning om kommuneplantillægget og lokalplanen på baggrund af de bemærkninger, som kommunen har modtaget under den offentlige høring.

Sidst opdateret 09. november 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.