Hvad skal der ske ved SPAR på Farum Hovedgade?

Spar Købmanden på Farum Hovedgade
Her kan du læse mere om fremtiden for ejendommene Farum Hovedgade 46-50A, Gammelgårdsvej 6 og kommunens parkeringsareal.

Projektforslag

Korf Ejendomme har købt ejendommene Farum Hovedgade 46-48 og har i fællesskab med REMA Butiksudvikling A/S, der ejer ejendommene Farum Hovedgade 50A og Gammelgårdsvej 6, fremsendt et forslag til et samlet projekt for disse ejendomme og kommunens tilstødende parkeringsareal. Der har været afholdt tre borgermøder om projektforslaget. Det seneste er afholdt den 20. november 2018 og handlede primært om bygnings- og byrumsarkitekturen.

Borgermøde i november 2018

Borgermøde med workshop om forslagets bygnings- og byrumsarkitektur afholdes tirsdag den 20. november 2018 kl. 17 i malerbutikken, Farum Hovedgade 50A. Tilmelding til borgermødet senest mandag den 19. november 2018 kl. 12 på bme@furesoe.dk

Proces - hidtil

Proces - herefter

  • November 2018 – marts 2019: Forberedelse af forslag til kommuneplantillæg og til lokalplan, herunder udtalelse fra et rådgivende organ om arkitektur og drøftelser med en dialoggruppe
  • April 2019: Fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet behandler planforslagene
  • Maj – juni 2019: Offentlig høring
  • August 2019: Fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet tager endelig stilling til de nye planer.

Sidst opdateret 27. november 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.