Udviklingen af Værløse Bymidte

Værløse Bypark

Forslaget tager udgangspunkt i stedets eksisterende kvaliteter ved at bringe skulpturerne og trægruppen i dialog med hinanden og hermed skabe et mødested med en simpel, urban skønhed. Ved at anlægge en plads med en samlende, rolig flade omkring det levende butiksmiljø, skabes en enkel stærk fremtoning af centrum og handelslivet kommer i fokus. Pladsen vil være med til at styrke udviklingen af Værløse Bymidte, og give ny identitet til området. Filosofien bag dette greb er at søge en særlig identitet, med enkle virkemidler.

De opstillede skulpturer er af særdeles høj kvalitet og noget bemærkelsesværdigt i området. Vi lader derfor værkerne danne ankerpunkt i den nye plan. Med en markant belægningsgeometri vil belægningen blive den nye dimension, som bringer fladen og skulpturerne sammen.

Terrænet udformes med en svag skålform, indrammet af tre lave ”bastioner” med skrånende kanter. På en gang skabes der et legende byrum med uformelle opholdsmuligheder, der på samme tid fremhæver skulpturerne. Omkring denne nye plads går kunstværkerne i dialog med hinanden og trægruppen. De tre lave ”bastioner” skaber gode muligheder for leg og ophold, hvorved de giver området omkring træerne en mere social funktion og rumlig kvalitet.

 

Visualering af den nye Bypark

Både fonde og kunstnere har i denne tid en særlig opmærksomhed rettet mod spændingsfeltet mellem byrum og billedkunst, og der er rigtigt meget der taler for, at kunsten fortsat bør spille en central rolle i Værløse. Det er samtidigt en af bevæggrundene for at lade forslaget være ganske roligt i sin fremtoning, da der er plads til udvikling over tid.

Belægningen på pladsen og bastionkanterne udføres med mørke, kulbrændte teglklinker med varmt spil i overfladen. På de øvre niveauer af bastionerne lægges røde klinker, som visuelt vil koble den nye belægning sammen med den eksisterende Farveforskellen bliver kontrastfyldt, så svagtseende trygt finder rundt, og med slægtskab i klinkernes valør, opleves pladsen hel og som en harmonisk opgradering af stedet - naturligt integreret til de eksisterende materialer.

Beplantningen styrkes både arkitektonisk og i forhold til variation og planterigdom. Træerne placeres i en svagt hævet plint. Under træerne etableres et bed med robuste, driftssikre og vintergrønne stauder. En rolig bund sikrer at anlægget opleves relativt urbant og dermed betydningsfuldt. Indslag af overstandere skaber årstidsvariation og blikfang. Enkelte gengangere fra Kulturtorvets beplantning skaber sammenhæng i planen.

 

Situationsplan - Værløse Bypark

 

Sædet på bænken ved legepladsen er af et fint og tidløst design. Konstruktionen, herunder dimension og rytmen mellem listerne på bænken gentages på de nye bænke, der således er med til at styrke sammenhængen i området. Belysningen suppleres med en lille gruppe smalle lysmaster, der placeres på pladsen, og giver et stemningsfuldt lys.

Vil du vide mere?

Du kan se hele projektet via linket nederst på siden.

Kom til borgermøde om Bypark-projektet mandag den 11. juni 2018 i Multisalen på Furesø Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse.

Du har desuden mulighed for at indsende dine bemærkninger til projektet frem til tirsdag d. 26. juni 2018. Du kan indsende dine bemærkninger ved mail til bme@furesoe.dk, med titlen ’Forskønnelsesprojekt på Bymidten’

 

Relevante filer

 
Sidst opdateret 18. september 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.