Byudvikling på Farum Bytorv

Indgang ved Farum Bytorv, foto: DADES
DADES, som ejer Farum Bytorv, og Furesø Kommune er blevet enige om en model for udvikling af parkeringsarealet nord for Farum Bytorv. En udvidelse af butikscentret på ca. 6.000 m2 med tilhørende parkeringspladser samt 80-100 nye boliger skal fremtidssikre bytorvet og skabe mere liv i midtbyen.

Baggrund

Den 1. november 2018 underskrev Furesø Kommune og DADES en salgsaftale om et parkeringsareal ved Farum Bytorv. Dermed er første milepæl nået ift. en udvidelse af bytorvet. DADES' projekt skal ud over etableringen af butikker, spisesteder og boliger skabe attraktive byrum og gøre det let for såvel bilister, cyklister som gående at komme til og fra Farum Bytorv.  

Furesø Byråd har i en årrække ønsket, at Farum Bytorv blev udvidet for at styrke de lokale indkøbsmuligheder og dermed skabe endnu mere aktivitet i Farum. Der har tidligere været gennemført borgerinddragelse om de byplanmæssige rammer for området samt offentlige høringer forud for vedtagelsen af den eksisterende lokalplan, som muliggør en udvidelse af Farum Bytorv. Det er forventningen, at en realisering af DADES' projekt vil tilføre kommunen omkring 150 arbejdspladser kombineret med en række velbeliggende familieboliger.

Farum Bytorv er i dag et veldrevet butikscenter med et velassorteret dagligvareudbud og mange attraktive udvalgsvarebutikker. Udvidelsen af Farum Bytorv vil styrke centrets attraktionsværdi med en række nye butikskoncepter, som i dag efterspørges af kunderne. Ud over de nye butikker og boliger vil projektet indeholde nødvendige parkeringsfaciliteter til biler og cykler. Kommunen lægger vægt på, at byggeriet bliver miljørigtigt, og at det kommer til at passe godt ind i Farum Midtby.

Todelt byggeprojekt

Det nuværende butiksareal er på ca. 14.700 m2 og indeholder 40 butikker, 4 dagligvarebutikker og 3 spisesteder. Udvidelsen kommer til at ske i to faser. 

I første omgang bliver bytorvet udvidet med godt 10-15 butikker (3.700 m2 inkl. gangareal), og ca. 6.600 m2 boliger fordelt mellem familieboliger og mindre tagboliger. Dimensioneringen er endnu ikke fastlagt endeligt, men DADES forventer cirka 100-125 boliger i alt. Fase 2 af projektet bliver gennemført, hvis der findes et markedsmæssigt potentiale til at realisere denne del. Det er planlagt, at fase 2 vil tilføje ca. 2.000 m2 til butikker og 1.000 m2 mindre tagboliger.

Lokalplanforslag

Furesø Kommune vil udarbejde et forslag til en ny lokalplan for Farum Bytorv, der forventes at komme i høring i foråret 2019.

 

Skitse. Udvidelse af Farum Bytorv.

 

Luftfoto over Farum Bytorv, den røde streg markerer område, der planlægges solgt til DADES ifm. udvidelse af Farum Bytorv. Oktober 2017
Sidst opdateret 30. november 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen