Udvikling af Farum Hovedgade

Foto - Farum Hovedgade
I 2017 og 2018 var Farum Hovedgade under ombygning. Den gamle handelsgade har fået nye cykelstier, fortove og belægning. I efteråret 2018 gælder det nyt byrumsinventar.

Nye bænke og affaldsspande til hovedgaden

I september stod et udvalg af forskellige bænke, skraldepande mv. i Fredtofteparken ud til Farum Hovedgade. Borgere kunne prøvesidde og kommentere byrumsudstyret via Furesøs online portal Citizenlab.

Processen viste, at det for bænkens vedkommende er vigtigt med ryglæn - så man kan sidde komfortabelt tilbagelænet - og at den ligeledes har armlæn, der går frem til bænkens forreste kant. Det vil have stor betydning for især ældre og bevægelseshæmmede, der får nemmere ved at komme op af bænken igen. Input fra borgere og dialoggruppe samt principperne i Helhedsplanen for Farum Hovedgade har ledt frem til det endelige valg:

  • Den valgte bænk hedder Nordic og er udført i støbejern og skandinavisk træ. Bænken har ryglæn og armlænet går frem til bænkens forreste kant, hvilket sikrer den gode tilgængelighed.
  • Affaldsspanden hedder Fjordpark, og affaldet kan kastes ind fra 2 sider. Den er udført i stål og åbnes fra siden, således at den er nem at tømme og hensigtsmæssig at tømme - hvilket har været et stort ønske fra de medarbejdere, der skal tømme spanden.

Læs nyheden: Nye bænke og affaldsspande indtager Farum Hovedgade

Affaldsspand Bænk

Projektet kort fortalt

Gaderummet skal være smukt, i harmoni med sin historie og indbyde til samvær, og det skal være trygt for alle trafikanter at færdes i Farum Hovedgade.

Furesø Byråd vedtog Helhedsplan for Farum Hovedgade i april 2016. Det skete efter to borgermøder og en høring, hvor mange gode idéer og ønsker kom frem. Arkitektur og Byrum – Farum Hovedgade er også et afgørende udgangspunkt for arbejdet, der har fokus på:

  • Cyklister og gående skal prioriteres, og hastigheden i hovedgaden skal ned på max 40 km/t, og 30 km/t på strækningen mellem Farum Gydevej og Hestetangsvej.
  • Gaderum og pladser skal fremtræde ensartede med hensyn til belægning, byrumsudstyr og beplantning.
  • Der skal være mødesteder med siddepladser, der indbyder til at slå sig ned.
  • Cyklisterne har fået cykelsti i begge sider, med kantsten ud mod biltrafikken. Mellem cykelsti og fortov er der tre rækker chaussesten.
  • Det øverste lag med fint asfalt blev lagt i maj 2018.

Akacietorvet

Planlægningen af strækningen fra Akacietorvet til Hestetangsvej er i fuld gang.

Lillevangsvej

Renoveringen af Farum Hovedgade/Lillevangsvej fra vejen Akacietorvet til Ganløsevej udføres i 2019.

Banktorvet/ Frodes Plads

Belægningen her vil først blive renoveret, når der er en afklaring om eventuelt nyt byggeri ved pladsen. Læs mere om planerne for Banktorvet.

 

Sidst opdateret 19. februar 2019

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.