Lokalplanlægning og SAVE-undersøgelse i Hareskovby og Kirke Værløse

Foto Kirke Værløse

Kortlægning af bevaringsværdige helheder og bygninger i Hareskovby og Kirke Værløse

Planudvalget har besluttet at der skal udarbejdes nye lokalplaner for Hareskovby og Kirke Værløse. De nye lokalplaner skal bl.a. understøtte og sikre områdernes vigtigste bymæssige kvaliteter. Lokalplanerne skal desuden give forvaltningen et opdateret grundlag for sagsbehandlingen som helhed.

Som grundlag for lokalplanlægningen er der gennemført en kortlægning af bevaringsværdier i helheder og udvalgte enkeltbygninger i de to bydele. Kortlægningen er gennemført efter den såkaldte SAVE-metode. Du kan læse mere om SAVE-registreringen i Kulturstyrelsens publikation.

Arbejdet blev udført af konsulenter fra Dansk Bygningsarv. I den lokale følgegruppe var Furesø Museer og fra Hareskovby Medborgerforening og Grundejerforeningen for Kirke Værløse og Omegn repræsenteret.

Resultatet af SAVE undersøgelserne foreligger i en samlet rapport for hhv. Hareskovby og Kirke Værløse. Hver rapport er delt op i to væsentlige dele: Helhedsbeskrivelse og enkeltbygningsregistrering. Som bilag til rapporterne er der desuden udarbejdet typeblade for udvalgte bygningstyper. Furesø Bevaringsfond yder støtte til bl.a. bygninger, der er registreret med bevaringsværdi 1-5 efter SAVE metoden.

Sidst opdateret 27. marts 2015

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.