Arbejdsprogrammet 2018-2021

Forside Arbejdsprogram
Et nyt fælles politisk arbejdsprogram sætter retningen for udviklingen af Furesø Kommune.

Et samlet byråd vedtog den 25. april Arbejdsprogrammet ”Fortsat Fremgang for Furesø”, som sætter retningen for Furesø Kommune i den kommende valgperiode 2018-2021.

Arbejdsprogrammet bygger videre på den samlede vision for Furesø, som byrådet vedtog i 2013, og de mange gode resultater, som kommunen har opnået de seneste år. Hovedbudskaberne i visionen er, at Furesø skal være en attraktiv, grøn bosætningskommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne engagerer sig, føler sig hørt og oplever en god service.

Det nye byråd ønsker at arbejde målrettet videre med at udvikle kommunen med dette afsæt og med udgangspunkt i, at vi har en god tradition for at skabe løsninger sammen - og at vi skal fortsætte den vej understøttet af Furesømodellen for borgerinddragelse.

Arbejdsprogrammet er et ambitiøst udviklingsprogram, der består af 6 politikområder og mere end 200 konkrete indsatser. Arbejdsprogrammet afspejler de politiske ønsker til, hvad der skal arbejdes med for at forme fremtidens Furesø til gavn for borgerne.

De konkrete indsatser skal i de kommende år føres ud i livet i et tæt samspil mellem borgere, forvaltning og medarbejdere. For at få arbejdet skudt godt i gang har byrådspolitikerne brug for borgernes input for at kunne kvalificere det videre arbejde med indsatserne.

Input fra borgerne via dialogcaféer i maj

Byrådet inviterede den 22. og 31. maj 2018 borgerne til dialogcaféer om arbejdsprogrammet, hvor borgerne fik mulighed for drøfte deres input og opmærksomhedspunkter til arbejdsprogrammet med byrådsmedlemmerne.

En opsamling over de enkelte input fra dialogcaféerne kan findes nederst på denne side. De enkelte input er videregivet til byrådet, ligesom de er videregivet til de ledere og medarbejdere i forvaltningen, som arbejder videre med at konkretisere de enkelte forslag i arbejdsprogrammet og udarbejde oplæg til politisk beslutning og prioritering. Borgernes input kommer på denne måde til at indgå i det videre arbejde med arbejdsprogrammet.

Sidst opdateret 08. juni 2018

Kontakt

Ledelsessekretariatet

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.