Helle Vallentin (Ø) - stedfortræder for Øjvind Vilsholm

Helle Vallentin
Helle Vallentin

Udvalgsposter

- medlem af Økonomiudvalget

- medlem af Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

- medlem af Udvalg for dagtilbud og familier
 

Bestyrelser, råd og nævn

- delegeret ved Kommunernes Landsforening,

- delegeret ved Vestforbrænding,

- Medlem af Furesø Handicapråd,

- medlem af Valgbestyrelsen ved kommunale valg,

- personlig stedfortræder for formanden for Børn- og ungeudvalget,

- personlig stedfortræder for Tine Hessner (B) ved Valgbestyrelsen ved folketingsvalg og folkeafstemninger,

- personlig stedfortræder for Tine Hessner (B), som medlem af Folkeoplysningsudvalget

 

 

Sidst opdateret 19. oktober 2018

Kontakt

HelleVallentin

Lillevangsvej 3, Farum

Mobil: 2343 4921

mail: hva1@furesoe.dk