Muhammed Bektas (A)

Muhammed Bektas, foto Ebbe Forup
Foto: Ebbe Forup, Forup Fotografi

Udvalgsposter

- Næstformand i Udvalg for kultur, fritid og idræt

- medlem af Udvalg for beskæftigelse og erhverv

- medlem af Udvalg for digitalisering og innovation

Bestyrelser, råd og nævn

- Valgstyrer ved valgsteder i Furesø Kommune,

- medlem af Integrationsrådet,

- medlem af Folkeoplysningsudvalget,

- medlem af Bådfartsudvalget,

- medlem af bestyrelsen for Værløse Almennyttige Boligselskab,

- bestyrelsesmedlem ved Furesø Vandforsyning a.m.b.a.,

- bestyrelsesmedlem ved DUSIKA,

- personlig stedfortræder for Preben Sandberg Pettersson (A), som delegeret ved Kommunernes Landsforening,

- stedfortræder for Preben Sandberg Pettersson (A), som repræsentant ved Trafikselskabet Movia,

- stedfortræder ved bestyrelsen ved Boligselskabet Borgerbo, Værløse

Sidst opdateret 01. marts 2018

Kontakt

Muhammed Bektas

Kirke Værløsevej 17, 1.th
3500 Værløse    
E-mail: mbe1@furesoe.dk
Tlf.: 4267 5512

Byrådssekretariatet
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4505

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)