Niels Bjerre Degn (A)

Niels Bjerre Degn, foto Ebbe Forup
Foto: Ebbe Forup, Forup Fotografi

Udvalgsposter

- næstformand i Udvalg for dagtilbud og familier

- medlem af Udvalg for byudvikling og bolig

- medlem af Udvalg for kultur, fritid og idræt

Bestyrelser, råd og nævn

- Formand for Børn- og ungeudvalget

- formand for valgstyrere ved valgsteder i Furesø Kommune

- næstformand i Lokalrådet

- medlem af Furesø Museernes bestyrelse

- medlem af Hegnssynet

- bestyrelsesmedlem ved Boligselskabet Farumsødal

- bestyrelsesmedlem ved Boligselskabet Borgerbo, Værløse

- personlig stedfortræder for Muhammed Bektas (A), som bestyrelsesmedlem i Værløse almennyttige Boligselskab

- personlig stedfortræder for Matilde Powers (A) ved Furesø Handicapråd

- personlig stedfortræder for Muhammed Bektas (A), som medlem af Folkeoplysningsudvalget

- personlig suppleant for Henrik Poulsen (A), som bestyrelsesmedlem i Musikskolebestyrelsen

- suppleant i Bådfartsudvalget

- vurderingsmand ved Mark- og vejfred

Sidst opdateret 01. marts 2018

Kontakt

Niels Bjerre Degn

Nygårdspark 16
3520 Farum
E-mail: nbd1@furesoe.dk
Tlf. 2466 2536

Byrådssekretariatet
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4505

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)