Råd, nævn og bestyrelser

På denne side finder du en samlet oversigt over råd og nævn i Furesø Kommune. Klik på linkene, og få mere information om de enkelte råd og nævn.
 
Boligblok
» BeboerklagenævnBeboerklagenævnet kan træffe afgørelser i tvister (uenigheder) mellem lejere og udlejere af almennyttige boliglejemål (boligforeninger).
Hans Baaring, formand for Furesø Bevaring Bernt Petersen, Ole Bondo Christensen, fra Jyske Bank Michael Reiselbach
» Furesø BevaringFuresø Bevaring er en selvejende institution. Den arbejder for, at ældre bygninger og bymiljøer i Furesø Kommune, som har arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi for lokalområdet, bevares eller genskabes gennem korrekt restaurering.
Furesø Kommunes logo og byvåben
» Børn og unge-udvalgetBørn og unge-udvalget kan ud fra Servicelovens bestemmelser træffe afgørelse om anbringelse af børn og unge uden forældrenes samtykke.
I Furesø skaber vi løsninger sammen
» ErhvervskontaktudvalgErhvervskontaktudvalget er det fælles forum for drøftelser, orientering m.m. mellem erhvervslivet og politikerne
Logo Furesø Handicapråd
» Furesø HandicaprådPå denne side kan du bl.a. læse om formålet med Furesø Handicapråd, om rådets medlemmer og mødedatoer.
Hegnsloven
» HegnssynSom udgangspunkt bør du og din nabo altid selv prøve at komme overens og lave en aftale eller et forlig, om det hegn eller den hæk, I er uenige om.
Mikrohus ligger i håndflade
» HuslejenævnHuslejenævnet kan træffe afgørelser i tvister (uenigheder) mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme.
Furesø Integrationsråd
» IntegrationsrådIntegrationsrådet i Furesø har til formål at rådgive byrådet i integrationspolitiske spørgsmål. Integrationsrådet skal medvirke til, at byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende, og at den er med til at fremme etnisk ligestilling...
Bunke med foldede pengesedler og mønter
» PensionsnævnFuresø Kommunes Pensionsnævn træffer alle myndighedsafgørelser i sager om førtidspension. Det drejer sig om tilkendelse, frakendelse, forhøjelse af tidligere tilkendt førtidspension m.v.
Vandpost
» VandrådVi vil gerne oprette et vandråd for Øresund og et vandråd for Roskilde fjord Isefjord Vandopland – Hvem skal være medlem?
Seniorråd 2019
» Furesø SeniorrådSeniorrådet er et folkevalgt råd. Enhver borger, der er fyldt 60 år, kan både opstille til rådet og stemme ved valg til rådet. Seniorrådet er valgt for perioden 2018-2021.
Ungerådet og Ole Bondo
» Furesø UngerådFuresø Kommunes Ungeråd skal rådgive Byrådet i sager, som omhandler ungepolitiske emner for eksempel ungdomsboliger, kulturtilbud til unge m.m. i Furesø Kommune.
Sidst opdateret 14. marts 2019

Kontakt

Byrådssekretariatet
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4505

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)