Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg

 Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg organisation 2018

Om centeret

Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg har fokus på at samordne opgaver vedrørende kommunale ejendomme og anlægsopgaver (facility management). Centret står desuden for udbud, at forhandle indkøbsaftaler på plads samt driften af kontrakter.
 Foto Gitte Elefsen Gitte Elefsen, centerchef
Center for Kommunale ejendomme og Anlæg
E-mail: gief@furesoe.dk
Tlf.: 7235 4006
Sidst opdateret 04. juli 2018

Kontakt