Budget 2019

Billede af ordet Budget skrevet på tavle
Budget 2019

Byrådet godkendte Budget 2019-2022 den 10. oktober 2018.

Budgetforslaget for 2019-2020 bygger videre på det arbejdsprogram for Furesø Kommunes udvikling, som Byrådet i enighed vedtog i foråret 2018. Målet er at sikre en god service og samtidig understøtte den grønne omstilling, hvor Furesø er foregangskommune.

Samtidig er budgetforslaget med til at fastholde balancen i budgettet i lyset af udfordringer med stigende sundhedsudgifter, flere børn og ældre, stigende udgifter til udligning, som udgør mere end 300 mio. kr. årligt, og udgifter til renter og afdrag på gælden på over 130 mio. kr. årligt.

Med Budget 2019 sikres balance og plads til udvikling og nye investeringer både på service- og anlægsområdet.

I referatet af Byrådets godkendelse af Budget 2019 kan du læse nærmere om de enkelte dele af budgettet.

Nederst på denne side finder du de bilag, der hører med til budgetvedtagelsen.

Sidst opdateret 14. november 2018

Kontakt

Budget

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4517 

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.