Parkering i Furesø Kommune

Må jeg parkere op ad fortovet, skal der være plads til cyklen på cykelstien, og hvordan er det nu med motorcykler?

Der gælder følgende grundregler i hele Danmark

Inden for tættere bebygget område – inden for byzone-skilt - må man hverken standse eller parkere helt eller delvist på:

  • fortov
  • cykelsti
  • gangsti  
  • midterrabat
  • helleanlæg.

Ingen lokale regler i Furesø

Kommunerne har mulighed for at oprette en lokal parkeringsbekendtgørelse. Det har Furesø Kommune valgt ikke at gøre. Dvs. i Furesø Kommune er det færdselsloven der er gældende. F.eks. må der gerne stilles trailer på offentlig vej.

FDM's hjemmeside kan du læse mere om parkeringsregler.

Sidst opdateret 11. februar 2019

Kontakt

Vej og Park

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.