Furesøs integrationspolitik vil styrke mangfoldigheden

Furesøs integrationspolitik 2018-2021 vil styrke mangfoldigheden
Efter ideer og forslag fra borgere og Integrationsrådet, vedtog et enigt byråd på nær Dansk Folkeparti i går Furesøs nye integrationspolitik 2018-2021. Værdigrundlaget er, at alle tilflyttere skal føle sig velkomne, og at den enkeltes ressourcer skal være i fokus. Politikken skal blandt andet medvirke til, at flere får uddannelse og arbejde, til stærkere lokale naboskaber, og at flere engagerer sig i foreningslivet.

Jeg vil gerne takke borgerne og Integrationsrådet for det store engagement, vi har oplevet på dialogmøder og i arbejdet med integrationspolitikken. Furesø borgere er også afgørende for, at integrationspolitikken bliver først ud i livet. Blandt andet får vi brug for frivillige mentorer for kvinder og "buddyfamilier" for nytilflyttede borgere," siger Hasan Yilmaz (A), formand for Udvalg for beskæftigelse og erhverv. 

Han understreger, at et afgørende mål for integrationspolitikken er, at flere borgere kommer i uddannelse og arbejde.

"Integrationspolitikken skal medvirke til, at tilflyttere bliver selvforsørgende. Mange kvinder med anden etnisk baggrund end dansk står uden for arbejdsmarkedet i Furesø. Det har vi fokus på, så kvinderne kan blive stærke samfundsborgere ligestillet med andre," siger Hasan Yilmaz. 

Furesø Kommunes vision "Vi skaber løsninger sammen" er kernen i integrationspolitikken, der er delt op i fem hovedområder: Flere borgere skal være i job, uddannelse og beskæftigelse; Integrationsindsatsen skal fokusere på hele familien; Gensidigt medborgerskab og naboskab i Furesø Kommune; Flere borgere skal deltage aktivt i foreningslivet; og forældre skal inddrages aktivt i dagtilbud og folkeskolen.

"Det er godt, at vi er blevet enige om hvilken retning, integrationspolitikken skal udvikle sig i de kommende år. Med integrationspolitikken får vi i Furesø et pulserende og mangfoldigt fællesskab, hvor alle borgere oplever sammenhold og får en meningsfyldt hverdag," siger Lene Munch-Petersen (A), formand for Integrationsrådet i Furesø.

I de kommende år vil Furesøs borgere blive opfordret til at deltage i frivillige netværk. Integrationspolitikken vil også arbejde med at give flere lyst til at engagere sig i fodbold, musik eller andre dele af det lokale foreningsliv. Det er en direkte vej ind i stærke fællesskaber. Der er også fokus på, hvilken rolle stærke naboskaber kan spille. Og så vil integrationsarbejdet have fokus på at inddrage forældre tidligt i børnenes læring og udvikling. 

FAKTA:
Integrationspolitikkens fem hovedområder:

 1. Flere borgere skal være i job, uddannelse og beskæftigelse
 2. En integrationsindsats, der har fokus på hele familien
 3. Gensidigt medborgerskab og naboskab i Furesø Kommune
 4. Flere borgere skal deltage aktivt i foreningslivet
 5. Aktiv inddragelse af forældre i dagtilbud og folkeskolen.

Statistik

 • I Furesø Kommune udgør gruppen af personer med anden etnisk baggrund end dansk 10 % af befolkningen
 • Den største gruppe af borgere med anden etnisk baggrund end dansk kommer fra Tyrkiet
 • Beskæftigelsesfrekvensen er lavere for kvinder over 45 år med anden etnisk baggrund end dansk
 • Beskæftigelsesgraden er højere for mandlige indvandrere end for mandlige efterkommere af indvandrere. Dette kan skyldes, at flere efterkommere er i gang med en uddannelse og dermed ikke er på arbejdsmarkedet.

     

Kontakt

Hasan Yilmaz
Ryttervænget 44
3520 Farum
E-mail: hyi@furesoe.dk
Tlf.: 2145 0704
Lene Munch-Petersen

Ravnehusparken 6
3500 Værløse    
E-mail: lmp@furesoe.dk
Tlf.: 3077 2250

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Kontakt Borgerservice

Akut - kontakt uden for åbningstid

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190