Træfældning ved Søndersø

Mange af asketræerne omkring Søndersø har i en årrække været ramt af sygdom. De er nu blevet så dårlige, at kommunen af sikkerhedshensyn er nødt til at fælde de af dem, som står tæt på stierne, hvor der færdes mange mennesker.

Fældningerne foregår med større skovmaskiner i løbet af vinteren. På de største træer bevares så meget af stammerne som muligt af hensyn til levesteder for insekter, fugle mm. 

Kommunen gennemgår løbende alle kommunale træer. Ser du et træ på kommunal grund, du er utryg ved, er du altid velkommen til at kontakte Vej og Park.

 

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Relevante links