Kom til borgerworkshop om Furesøs indsats mod trafikstøj

Første møde i det rådgivende udvalg om trafikstøj, 21. juni 2018
Borgere og politikere har siden sommeren jagtet svar på, hvordan vi kan nedbringe trafikstøjen i Furesø. Nu er trafikstøjudvalget klar med et bud på anbefalinger til indsatser. De bliver præsenteret på en åben borgerworkshop den 23. oktober.

Borgere, politikere og andet godtfolk har siden august bidraget med et utal af idéer til blandt andet, hvilke løsninger man kan bringe i spil for at reducere trafikstøjen i Furesø, og hvordan de i så fald kan finansieres. Alle input er nu samlet sammen, vurderet og diskuteret i udvalget. Udvalgets drøftelser, oplæg fra eksperter og borgernes input er samlet i seks anbefalinger og en lang række konkrete tiltag.

På borgerworkshoppen den 23. oktober vil Trafikstøjudvalget fremlægge de konkrete tanker bag anbefalingerne og drøfte dem med deltagerne:

  1. Furesø Kommune skal arbejde på at få ændret eksisterende lovgivning i forhold til flere muligheder for støjreducerende tiltag    
  2. Der skal gennem trafik og byplanlægning arbejdes på løsninger, der reducerer trafikstøj, hvor borgere bor og opholder sig     
  3. Der skal være mulighed for, at borgerne medfinansierer støjreducerende løsninger
  4. Furesø Kommune skal oplyse borgerne, hvordan de medvirker til støjsvag adfærd    
  5. Der skal arbejdes med fysiske tiltag for at reducere trafikstøj ved vejrenoveringer     
  6. I alle trafiksaneringsprojekter skal støjreducering indgå på lige fod med trafiksikkerhed og fremkommelighed.

"Det er en meget spændende proces og virkelig interessante møder med så stor grad af borgerdeltagelse undervejs. Borgerne har ikke alene bidraget til at komme hele vejen rundt om et meget komplekst emne, nu inviteres borgerne også med til at kvalificere de anbefalinger, vi skal sende videre til Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling: Er der noget der mangler? Skal vi gøre eller skrive noget anderledes? Jeg ser frem til en energisk og udbytterig workshop på den anden side af efterårsferien", siger Ole Holleufer, formand for Trafikstøjudvalget. 

Udvalget afslutter arbejdet i december, hvor anbefalingerne går videre til Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling. Her skal politikerne arbejde videre i forhold til ny støjhandlingsplan og trafikhandlingsplan.

Tid & sted

Borgerworkshoppen finder sted i rådhusets Multisal tirsdag den 23. oktober kl. 17 - 19, og den indledes med en præsentation af anbefalingerne. Dernæst bliver forsamling opdelt i grupper, de enkelte anbefalinger bliver drøftet.

Det er muligt at tilmelde sig på www.furesoe.dk/udvalgtrafikstoej men ikke nødvendigt. Alle er meget velkomne.

Sammensætning af Trafikstøjudvalget:

Borgere:

Henrik Lynghus (særlig viden om trafikstøj), Rikke Hartmann Pedersen (Grundejerforeningen langs Hillerødmotor-vejen - nord), Stein Lokstad (Lokalt organiserede støjgrupper) Farum, Mads Emil Kragh (Grundejerforeningen langs Hillerødmotorvejen - syd), Ditte Leigton Carstens (Andre støjplagede grundejerforeninger) Kirke Værløse, Christel Hansen (Miljørådet) og Søren Rasmussen (Furesø By og Land). 

Fra Furesø Byråd:

Ole F. Holleufer (formand), Lene Bang, Lars Carpens, Egil Hulgaard, Niels Bjerre Degn.

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Kontakt Borgerservice

Akut - kontakt uden for åbningstid

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Relevante links