Furesø nr. 1 i national cykelundersøgelse

Furesøs cyklister er så tilfredse med kommunens cykelstier, at Furesø ligger på en samlet førsteplads i en national undersøgelse om cykelfor-hold, som Det Kommunale Cykelfagråd står bag. Det skyldes forbedringerne på supercykelstierne, cykelparkeringer nær stationer og busstop, god asfalt, cykelservice og andre tiltag, mener Lene Munch-Petersen (A), formand for Udvalget for Natur, miljø og grøn omstilling.

Det Kommunale Cykelfagråd har bedt Megafon ringe til borgere i 32 kommuner i hele landet, der cykler mindst én gang om ugen. 150 cyklister fra Furesø er blevet bedt om at vurdere forskellige forhold vedrørende det at cykle i kommunen. De 150 Furesø-borgere har samlet svaret sådan, at Furesø Kommune er blevet nr. 1 på den generelle tilfredshed med at være cyklist i sin kommune. 

"Vi er meget glade for, at Furesøs borgere er tilfredse med at cykle i Furesø. Vi bestræber os konstant på at forbedre infrastrukturen i kommunen. Det gælder vores satsning på supercykelstier, cykelparkering ved stationerne og nær større busstop og god asfalt. Det gælder også vores prioritering af cykelservices, adfærdskampagner på skoler og institutioner og den festlige Store Cykel-og rulledag," siger Lene Munch-Petersen (A), formand for Udvalget for Natur, miljø og grøn omstilling.

Foto af Lene Mosbech

Lene Mosbech, Værløseborger: "Jeg vil gerne sige tak til Furesø Kommune for den nye dejlige asfalt på supercykelstien. Det er en fornøjelse at suse forbi alle bilerne i morgentrafikken."

Udover at Furesø Kommune ligger nr. 1 på den samlede tilfredshed, ligger Furesø også nr. 1 i forhold til muligheden for at kombinere cykel og offentlig transport. Furesø Kommune er nr. 2-3, når det kommer til fremkommelighed, vedligeholdelse af belægninger og tryghed/trafikuheld.

"De glade cyklister i kommunen viser, at vores politiske retning mod mere grøn mobilitet er rigtig, og vi vil derfor fortsætte med at prioritere indsatsen. Derfor er jeg glad for, at vi i 2019 sætter gang i arbejdet med at forlænge supercykelstien Farum-ruten i retning mod Allerød og laver cykelsti på resten af Farum Hovedgade og Lillevangsvej. Det kan også være, man skulle prøve at anvende erfaringerne fra et forsøg på Rådhuset med el- og racercykler til at pendle på i forhold til virksomheder og grundejerforeninger. Det kan vi drøfte i udvalget," siger Lene Munch-Petersen. 

Fakta:

Top 5 i cykelundersøgelsen er Furesø, Ishøj, Bornholm, København og Gladsaxe.

Forvaltningen oplyser, at indsatsen for at forbedre cykelinfrastrukturen generelt har resulteret i, at flere vælger cyklen som transportmiddel. 

  • Bedre cykelparkering i krydset mellem Frederiksborgvej/Farum Hovedgade har fx øget antallet af parkerede cykler med ca. 50 %.
  • Antallet af cyklister på supercykelstien Farum-ruten steg fra 2012- 2016 med ca. 60 %. Nye målinger kommer i efteråret 2018.
  • Nye borgere har udtalt til forvaltningen, at de har valgt at flytte til Furesø Kommune, fordi der er flere stationer og supercykelstier.

Læs mere

Læs Den Nationale Cyklistundersøgelse her, og læs mere om den generelle indsats i Furesø Kommune for grøn mobilitet på http://www.furesoe.dk/gronmobilitet.

 

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Lene Munch-Petersen

Ravnehusparken 6
3500 Værløse    
E-mail: lmp@furesoe.dk
Tlf.: 3077 2250