Tre kommunale musketerer på tur

Begejstringen var stor, og spørgsmålene mange, da daglig leder af SHS-teamet Anne-Marie Bergstrøm Mølbæk præsenterede de tre socialformænd fra Furesø, Ballerup og Herlev kommuner for hverdagens opgaver og cases i det specialiserede sygeplejeteam, som arbejder på tværs af de tre kommuner. Dagen bød også på rundvisning i SHS-temaets lokaler i Ballerup, hvor de specialiserede sygeplejersker har hovedkontor.

Matilde Powers (A), formand for Furesøs Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv: "Det er helt afgørende, at vi kan arbejde på tværs af kommunerne, når det handler om de meget specialiserede opgaver. Volumen i opgaven med den specialiserede hjemmesygepleje ville simpelthen være for lille, hvis vi som kommune skulle løfte den alene. Faktisk kune vi godt tænke os at få endnu flere kommuner med i teamet, da det vil gøre gruppen af sygeplejersker lidt mindre sårbar og måske endda stor nok til, at vi også vil kunne tilbyde borgerne tilsyn om natten".

SHS-team forebygger hospitalsindlæggelser

SHS-teamet blev påbegyndt i 2014 som et samarbejdsprojekt mellem Herlev, Ballerup og Furesø Kommuner, Herlev og Gentofte Hospital samt almen praksis, og i marts 2015 blev det udekørende sygeplejersketeam sat i drift. Formålet er at forebygge indlæggelser og genindlæggelser af ældre patienter med bopæl i de tre kommuner gennem specialiserede sygeplejefaglige opgaver. Indsatsen skal samtidig sikre, at borgerne oplever høj kvalitet og sammenhæng i deres forløb. 

Akutbiler i sygeplejeteamet

Som afslutning på besøget fik de tre socialformænd lejlighed til at se de særlige biler, som det specialiserede sygeplejeteam benytter, når de rykker akut ud til nye opgaver. Teamet kan nemlig kontaktes, når som helst der er tvivl om behovet hos en patient, eller der er brug for specialiseret sygepleje blandt borgere i de tre kommuner.  

Socialformændene fra Furesø, Ballerup og Herlev kommuner på besøg i SHS-teamet, oktober 2018

Dagen blev fulgt op af et møde på Ballerup Rådhus, hvor socialformændene fra Herlev, Ballerup og Furesø i fællesskab drøftede andre muligheder for fremtidigt tværkommunalt samarbejde. 

"De her specialiserede sygepleje-opgaver udgør blot en af mange opgaver, som vi har vanskeligt ved at løfte alene i Furesø. En anden opgave, som ville give mening at løfte på tværs af kommuner er tilbud til yngre borgere med demens, idrætstilbud til sårbare børn og unge og genoptræning af borgere med hjerneskade. Netop på grund af de mange muligheder, tog jeg allerede i foråret initiativ til at afholde udviklingsmøder med socialformænd og direktører fra de andre to kommuner. Mødet her i efteråret var vores andet møde i år, og der er en positiv og proaktiv stemning, så jeg tror på, at vi kommer til at få mange flere samarbejdsaftaler i fremtiden", slutter Matilde Powers. 

Kontakt

Center for Social og Sundhed

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Matilde Powers

Tibberup Allé 39
3500 Værløse    
E-mail: map1@furesoe.dk
Tlf. 7216 5646