Snart får alle borgere mulighed for at affaldssortere

Foto - Skraldemand
De fleste villaejere er allerede i fuld gang. Nu er det borgerne i række-, dobbelt- og kædehuse samt lejligheder, der skal i gang med at sortere affald.

Furesø Byråd har sendt et forslag til et nyt regulativ for affald i høring. Det nye regulativ foreslår, hvordan affaldssortering i række-, dobbelt- og kædehuse samt lejligheder kan fungere i fremtiden. 

Hvorfor sortere affaldet?

Genanvendelsen af affald er godt for både miljø, ressourcer og klima. Der udledes betydeligt mindre CO2 ved at genanvende papir, glas, plast, metal og pap. Samtidig er genanvendelse med til at spare på jordens ressourcer.  Madaffald har en særlig effekt, da det bliver brugt til produktion af biogas og som gødning i landbruget. 

”Affaldssortering skal ses i en større sammenhæng. Det handler om at bevare og genanvende vores ressourcer, i stedet for at brænde dem som det meste af vores affald bliver i dag! Jo mere vi brænder, des mere CO2 udslip bliver der. Madaffald skal som noget nyt fremover indsamles og laves om til biogas, så vi kan bruge det til at varme vores huse op” siger Lene Munch-Petersen (A), formand for Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling.

Den meget omtalte Earth Overshoot Day er dagen på året, hvor produktionen af jordens samlede forbrug har udledt mere CO2 end træerne, havet og kloden i øvrigt kan nå at optage på det år. For hele jorden var denne dato 1. august 2018. I Danmark nåede vi den skelsættende dato allerede 28. marts. Det danske ressourceforbrug udleder altså betydeligt mere CO2, end vores del af jorden kan nå at optage på et år. Affaldssortering er en simpel og effektiv måde at nedsætte vores ressourceforbrug.

Ordning med fleksible løsninger

I forslaget til den nye ordning lægger byrådet op til, at alle række-, dobbelt- og kædehuse samt lejligheder skal sortere deres affald i mad- og restaffald, papir, glas, plast og metal. Der kommer til at være stor valgfrihed i, hvordan ordningerne sættes sammen. Kommunen indkøber beholdere for et beløb, der svarer til det, der gives til villaerne – cirka 3500 kr. pr. husstand, og det vil være muligt fortsat at benytte aktive affaldsskakter som et led i sorteringen. 

Desuden inviterer kommunen og Vestforbrænding til dialog, så parterne i samarbejde med boligforeningerne kan finde den helt rigtige løsning i det enkelte område. Ifølge planen kan boligforeningerne forvente at blive kontaktet i det nye år.

”Borgerne i kommunen genanvender i dag 38 procent af husholdningsaffaldet. Vi er nået et stykke – men ikke langt nok.  Den nationale målsætning siger, at kommunerne skal genanvende 50 procent af husholdningsaffaldet inden 2022. Derfor er vi blevet nødt til at udforme en ordning, hvor vi nu får etageejendomme og rækkehuse med. Ellers når vi aldrig målsætningerne,” fortæller Lene Munch-Petersen (A).

Det er erfaringen fra villaerne, at borgerne er glade for at sortere deres affald, når de først kommer i gang. Derfor står kommunen og Vestforbrænding klar til at hjælpe, så alle kan komme godt fra start med sorteringen.

Endvidere er det besluttet, at der skal gennemføres en kampagne for at få flere villaejere til at vælge at sortere.

Regulativ skal på plads

Kommunens regulativ for husholdningsaffald er i høring fra den 3. september 2018 til og med den 29. oktober. Som en del af høringsprocessen inviterer kommunen til et borgermøde den 22. oktober – tid og sted er endnu ikke helt på plads. Hvis du ønsker at indgive et høringssvar, kan du finde en beskrivelse af, hvad regulativet betyder, muligheder for affaldsløsninger mm. Se udkast til regulativ, opdateringer om borgermøde og kontaktinformationer på furesoe.dk/hoeringer. 

Vi kan først tage kontakt til boligforeningerne, når regulativet er endeligt vedtaget i december 2018. Dog har vi allerede fået en del henvendelser fra boligforeninger, som rigtig gerne vil have ordningerne nu. Hvis der er andre, der gerne vil i gang hurtigst muligt, skal de bare henvende sig, så begynder vi med de områder” fortæller Lene Munch-Petersen (A).

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Lene Munch-Petersen

Ravnehusparken 6
3500 Værløse    
E-mail: lmp@furesoe.dk
Tlf.: 3077 2250

Relevante links