Livet skal tilbage til ’Frodes Plads’

Historiens vingesus mærkes tydeligt på en tur ned ad Farum Hovedgade, der har været under intens renovering de seneste år. Nu er der godt gang i dialogen om, hvilke bygninger, butikker og indretninger af byrummet, som skal bringe livet ind i gaden til gavn for både nuværende og kommende generationer.

Byudviklingen i Farum og opgraderingen af Farum Hovedgade er til at tage og føle på. Siden begyndelsen af september har interesserede budt ind med idéer, forslag og bemærkninger til et forslag om ændring af kommuneplanens bestemmelser for området ved Farum Hovedgade 46-50A, Gammelgårdsvej 6 og den offentlige p-plads.

”’Banktorvet’ eller ’Frodes plads’ er en markant og historisk plads på Farum Hovedgade. Nu gælder det om at sætte de rigtige rammer for en fremtid, der skaber det rigtige rum for bygaden, og som jeg håber, vil blive et samlingspunkt for vores by.”, siger Egil Hulgaard (C), formand for Udvalg for byudvikling og bolig.

Han glæder sig over den store interesse for det konkrete projekt ved det velbesøgte borgermøde den 6. september. Synspunkterne var mange, men der var overvejende enighed om, at der er tale om et betydningsfuldt sted på hovedgaden, at det trænger til forskønnelse og liv, og at det arkitektoniske ambitionsniveau gerne må være højt.

”Jeg kan kun bekræfte, at det er ambitionen at sætte barren højt, ligesom en lokal forankring ligger kommunen stærkt på sinde”, siger Lene Bang (A), næstformand i Udvalg for byudvikling og bolig: ”Derfor vil alle de tilkendegivelser, vi har modtaget, indgå I vores beslutning om, hvorvidt vi skal arbejde videre ud fra de hovedtræk, der er til debat lige nu. Det får selvfølgelig også betydning for det videre arbejde med planlægningen for området, og vi vil også fremadrettet invitere interesserede til at bidrage med synspunkter på de næste trin i planlægningsarbejdet”.

Det sker der nu

Efter høringsfristen den 25. september gennemgår forvaltningen alle høringssvarene, som forelægges Udvalg for byudvikling og bolig i november. 

Hvis udvalget godkender, at der skal arbejdes videre ud fra hovedtrækkene i projektforslaget fra Korf og Rema, vil der blive sat fokus på arkitekturen og inviteret til borgerdeltagelse i arkitekturdebatten.

Senere tager udvalget stilling til et forslag til tillæg til Kommuneplan 2017 med de nødvendige ændringer af kommuneplanen ligesom der vil blive udarbejdet forslag til ny lokalplan. Planforslagene vil blive sendt i offentlig høring, og høringssvarene herfra vil blive forelagt udvalg og byrådet, der træffer endelig beslutning om planerne.

Fakta

Korf Ejendomme A/S ejer Farum Hovedgade 46-48 og har i fællesskab med REMA Butiksudvikling A/S, der ejer ejendommene Farum Hovedgade 50A og Gammelgårdsvej 6, fremsendt et forslag til et samlet projekt for disse ejendomme og kommunens tilstødende parkeringsareal. 

Se overblik over forløbet på furesoe.dk/Banktorvet
 

 

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Egil Hulgaard
Skovbovænget 83B
3500  Værløse
E-mail: efh@furesoe.dk
Mobil.:  2151 8188
Lene Bang

Farumgårds Allé 16
3520 Farum    
E-mail: lba1@furesoe.dk
Tlf.: 2148 2223