Furesø vil arbejde for to af FN's verdensmål

Den politiske arbejdsgruppe. Fra venstre øverst: Carsten Svensson (O), Susanne Mortensen (C), Bettina Ugelvig Møller (A), Jesper Larsen (V), Lene Bang (A), Ole Holleufer (I), Helle Vallentin (Ø), Muhammed Bektas (A), Preben Sandberg Pettersson (A) og Niels Bjerre Degn (A). Nederst: Tine Hessner (B), formand
Mindre ulighed og en indsats for et bedre klima. Det er de to verdensmål fra FN, som byrådet i Furesø har vedtaget som fælles mål for hele kommunen.
FN har vedtaget 17 verdensmål, som medlemslandene skal arbejde for at nå. De to af dem, mindre ulighed og et bedre klima, har Furesø byråd valgt at sætte særligt fokus på, fordi det er muligt for alle dele af kommunen at arbejde med dem og samtidig engagere borgere, virksomheder og foreninger.

Tine Hessner (B), der er formand for den koordineringsgruppe, som har forberedt arbejdet med verdensmålene, fortæller om valget af mål.

"Vi har valgt to mål, som vi alle kan arbejde med. Vi vil gerne møde borgerne med de samme verdensmål, uanset om de har deres gang på skolen, plejehjemmet eller i vores kulturtilbud. Hvis vi virkelig vil rykke lokalt på de her globale udfordringer, så skal vi alle løfte i flok", fortæller Tine Hessner og fortsætter "jeg glæder mig nu til, at vi får startet en dialog i fagudvalgene og derefter bredt det ud, så alle kan være med."

Furesø Kommune har et godt udgangspunkt for at arbejde med de to verdensmål. Eksempelvis er Furesø en af de kommuner, der med en lav ledighed er blandt de bedste til at få folk ud på arbejdsmarkedet. Samtidig er Furesø i front med den grønne omstilling på landsplan. Rigtig mange af Furesøs borgere engagerer sig i bæredygtige løsninger og grøn mobilitet. Furesø Kommune har siden 2010 halveret CO2 udledningen og alene fra 2016 til 2017 har kommunen sparet 188 ton CO2 ved at bruge el-biler.

"Vi har et godt udgangspunkt for at arbejde videre med verdensmålene, og det bliver også hjulpet på vej, at vi er samlet om indsatsen politisk, hvor alle partier og fagudvalg har deltaget aktivt og engageret med at udvælge de to verdensmål. Det lover godt for det videre arbejde, hvor vi også skal have borgere og erhvervsliv på banen. Vi er nået et rigtig godt stykke allerede, men det er langt fra nok, hvis vi for alvor skal bekæmpe ulighed og arbejde for et bedre klima på det lange sigte", slutter Tine Hessner.

Næste skridt, i arbejdet med verdensmålene, er, at byrådets fagudvalg drøfter hvordan deres arbejde på både kort og langt sigt kan understøtte de to verdensmål. Arbejdet med verdensmålene skal evalueres i 2020.

Fakta:
Arbejdsgruppen består af følgende samt hvilke udvalg og partier, de repræsenterer:
• Tine Hessner (B), formand
• Preben Sandberg Pettersson (A), økonomiudvalget
• Ole Holleufer (I), udvalg for digitalisering og innovation
• Lene Bang (A), udvalg for byudvikling og bolig
• Niels Bjerre Degn (A), udvalg for dagtilbud og familier
• Susanne Mortensen (C), udvalg for skole og ungdomsuddannelser
• Muhammed Bektas (A), udvalg for kultur, fritid og idræt
• Helle Vallentin (Ø), udvalg for natur, miljø og grøn omstilling
• Bettina Ugelvig Møller (A), udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
• Jesper Larsen (V), udvalg for beskæftigelse og erhverv
• Carsten Svensson (O)

Kontakt

Tine Hessner

Søhaven 18
3500 Værløse    
E-mail: tih1@furesoe.dk
Tlf.: 4119 6041