Ny rådgivningscafe hjælper borgere med psykiske og sociale udfordringer

Det skal være nemmere at få hjælp, og der skal være kortere vej til den. Derfor åbner Furesø Kommune nu et nyt rådgivnings- og vejledningstilbud, kaldet "Rådgivningscafeen", i både Farum og Værløse, til borgere der oplever psykiske eller sociale udfordringer i hverdagen.

Borgere med psykiske og sociale udfordringer, skal have adgang til hurtige råd og vejledning om deres situation. Det er tanken bag en ny rådgivnings-café, hvor borgerne og pårørende kan mødes med medarbejdere fra Furesø Kommunes Center for Børn og Voksne og Jobcenter Furesø.

I cafeen sidder medarbejderne klar til at hjælpe med for eksempel at skabe overblik over økonomien eller struktur i hverdagen, håndtere ensomhed, stress, følelser eller borgernes psykiske diagnoser. Alt sammen ud fra en tankegang om, at alle borgere, der har brug for støtte, kan få hjælp til at leve et selvstændigt liv, hvor de aktivt kan deltage i samfundslivet på deres egne præmisser.
Det er også muligt som pårørende at søge råd og vejledning og få hjælp til at skabe kontakt til de mange frivillige organisationer, der arbejder med borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Matilde Powers (A), der er formand for Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv, siger:
"Det betyder meget for livskvaliteten for borgere med psykiske og sociale udfordringer, at vi kan handle hurtigt og effektivt - uden at man nødvendigvis bliver til en tung sag i kommunen. Den helt overordnende tilgang i Rådgivningscafeen er derfor, at vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker om forandringer. Vi forsøger at tilrettelægge borgernes adgang til hjælp i kommunen på en ny måde - helt uden besværlige arbejdsgange og bureaukrati," fortæller hun.

Det særlige ved cafeen er, at medarbejderne med udgangspunkt i de konkrete udfordringer, som borgeren oplever, kan igangsætte tidsafgrænsede og forebyggende indsatser for borgeren.

Rådgivningscaféen tilbyder for eksempel samtaleforløb, hvis borgeren har brug for 2-3 samtaler med en medarbejder for at få hånd om en problemstilling. Med støtte fra medarbejdere arbejdes der sammen med borgeren hen mod de mål, som sættes fra begyndelsen af forløbet.Men det kan også være gruppeforløb, hvor borgeren sammen med en medarbejder og andre borgere i en lignende situation arbejder med en udfordring eller med at styrke egne ressourcer.

Foto af indgang til ny raadgivningscafe

Skiftesporet lige ved Furesø Rådhus og Bymidten lægger sammen med Lyspunktet på Nygårdsterrasserne i Farum lokaler til den nye cafe.

Fakta: Rådgivningscaféens åbningstider

Skiftesporet
Lille Værløsevej 36 A, Værløse
Mandag kl. 14-17 og Fredag kl. 12-14

Lyspunktet
Nygårdterrasserne 221A, Farum
Tirsdag - Onsdag kl. 14-16
Torsdag kl. 14-17.
Lørdag kl. 13-14 (kun for akutte henvendelser)

Rådgivningscaféen har lukket søn- og helligdage.
Telefon nr.: 72 16 51 45 (besvares i åbningstiden)

Kontakt

Center for Børn og Voksne

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Kommunikation

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4012

Skriv til os på 
kommunikation@furesoe.dk
(Journalisthenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)

Skriv til os via Digital Post for personfølsomme henvendelser 

 

Relevante links