Tilsyn: Det går godt i Furesø Kommunes ældrepleje

Det årlige tilsyn med ældreplejen i Furesø Kommune har været på uanmeldt besøg. Tilsynsrapporten konkluderer, at ældreplejen siden sidste tilsyn har udviklet sig i en positiv retning.
Tilsynet peger på, at den positive udvikling gælder blandt andet borgernes trivsel og relationerne mellem borgere og personale. Samtidig opleves tilfredshed med serviceniveauet.

Der er dog også plads til forbedring blandt andet bør plejepersonalet have et bedre blik for medicinhåndtering samt overlevering af journaloplysninger. Desuden ønskes et bedre samarbejde med køkkenet omkring sammensætningen og variationen i kosten.

Tilsynets konklusioner glæder også udvalgsformanden for Udvalget for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv, Matilde Powers (A):

”Målet for os alle er at levere den bedste service til borgerne i Furesø Kommune. Jeg er rigtig tilfreds med, at personalet arbejder konstruktivt med læring og løbende forbedrer forholdene for vores borgere, og at dette også kommer til udtryk i de tilsyn, som vi fører med forholdene”, siger Matilde Powers, og fortsætter: ”Jeg hæfter mig særligt ved, at tilsynet fremhæver den gode relation, der er mellem borgerne og personalet og at borgerne generelt mødes med respekt, åbenhed og omsorg i plejen”.

For at sikre fokus på, at den gode udvikling fortsætter, og at der følges op på forbedringspunkterne, er der udarbejdet konkrete opfølgningsplaner for de daglige ledere på områderne. Samtidig er der skærpet opmærksomhed på at bruge de værktøjer, der er til rådighed for og lære af hinanden, og det er velfærdsdirektør Niels Milo Poulsen tilfreds med.

”Vi kan se, at vores medarbejdere også bliver bedre til at indberette løbende hændelser om fejl og situationer, hvor fejl kunne have opstået, en såkaldt ”utilsigtet hændelse”. Det er rigtig positivt, for det giver os muligheden for at af lære hinandens fejl. Vi kommer alle til at lave fejl en gang imellem, det vigtige perspektiv er, hvordan vi sikrer at de samme fejl ikke sker igen – og det arbejde lykkes vi godt med”, fortæller Niels Milo Poulsen.

Arbejdet med at sikre en endnu bedre ældrepleje i samarbejde med borgerne fortsætter, når der i disse måneder skal udvikles en ny værdighedspolitik med input fra borgere og pårørende. En ny værdighedspolitik skal vedtages af Furesø Byråd i december 2018.

Kontakt

Center for Social og Sundhed

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)