Topbillede med græs gif

Vælg periode og nyhedstype

Mar 2017

Nyhedstype

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Alle måneder

Ansøgning til idrætstalentlinjen skudt i gang

31. marts 2017
Stavnsholtskolen i stærkeste opstilling, da der var indbudt til informationsmøde om den nye idrætstalentlinje, som åbner sin første 7. klasse i august 2017. En stor flok nysgerrige og håbefulde sportstalenter og deres forældre var mødt op, da ansøgningsrunden til den nye idrætstalentlinje blev skudt i gang den 28. marts.

Furesøs økonomi viser overskud på driften

23. marts 2017
Furesø kommer ud med et regnskab for 2016, hvor kommunen samlet set ender med at bruge 23 millioner kroner mindre af de opsparede midler end budgetteret.

Brand din virksomhed: Furesø inviterer til jobmesse

21. marts 2017
Mange virksomheder har allerede tilmeldt sig og søger nye medarbejdere blandt 300 ledige, når der er jobmesse den 4. april i Farum Kulturhus. Leder du selv efter nye medarbejdere er jobmessen stedet at besøge for din virksomhed. Det uformelle møde ansigt til ansigt giver erfaringsmæssigt gode resultater – og søger man medarbejdere til småjobs, er jobmessen et godt sted at vise sig frem.

Campus Furesø – stadig en mulighed

16. marts 2017
En del unge i 9. klasse er fortsat usikre på, hvilken uddannelsesvej der er den rette for dem. Det er stadig muligt at vælge en 10. klasse på Campus Furesø – og dermed et år, der ikke kun bidrager til større afklaring, men som også styrker de unge både fagligt, socialt og personligt. I sidste ende er målet at hjælpe Furesøs unge til at vælge og ikke mindst gennemføre den rigtige ungdomsuddannelse første gang.

Udviklingsudvalg giver anbefalinger om nye senior- og handicapegnede boliger

10. marts 2017
Et udviklingsudvalg bestående af borgere og politikere har afsluttet deres arbejde med fremtidens senior- og handicapegnede boliger. Anbefalingerne handler blandt andet om fleksible boliger, og om at skabe nye boliger i eksisterende boligområder indenfor en kort tidshorisont.

3F og Furesø Kommune arbejder sammen om en løsning

03. marts 2017
I de seneste dage har Furesø kommune arbejdet på at finde en løsning mellem parterne i henholdsvis fagforeningen 3F og Stendals Group A/S i forhold til at sikre sædvanlige løn- og arbejdsvilkår ved ombygning af den bygning, hvor Furesø kommunes jobcenter har lejet sig ind fra 1.7.2017

Visionerne for Laanshøj inden for rækkevidde

02. marts 2017
19 ud af byrådets 21 medlemmer har på baggrund af de indkomne høringssvar indgået en politisk aftale om færdiggørelse af Laanshøj. Aftalen lægger op til en række justeringer af det lokalplanforslag, der har været i høring. Samtidig er der blandt aftaleparterne enighed om at sikre mere naturbeskyttelse, bedre trafikafvikling og flere fællesfaciliteter på Laanshøj. Aftaleparterne ser frem til den videre politiske drøftelse af lokalplanen i først Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, og dernæst Økonomiudvalget og byrådet.

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Kontakt Borgerservice

Akut - kontakt uden for åbningstid

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190